Word Lid!

Lid worden?
IRB Lifesaving Netherlands is een nieuwe vereniging welke zich tot doel heeft gesteld om de IRB sport binnen Nederland groot te maken. Dit kan natuurlijk niet zonder actieve leden, echter is het niet mogelijk om iedereen direct in een team in te delen. Om een geleidelijke groei mogelijk te maken hebben we hiervoor verschillende soorten lidmaatschappen opgesteld.

Regulier lid
Een regulier lid gaat actief deelnemen aan trainingen om vervolgens te kunnen participeren aan IRB wedstrijden. Voor dit lidmaatschap wordt een jaarlijks bedrag van €100,- contributie betaald en wordt per training nog een bedrag gevraagd om bijkomende kosten te dekken. Na het ontvangen van het inschrijfformulier zal het bestuur contact opnemen over de mogelijkheden en de verwachtingen.

Begunstigend lid
Een begunstigend lid zal door zijn lidmaatschap de vereniging ondersteunen en een warm hart toedragen. Hiervoor is een contributiebedrag van €15,- vastgesteld. Met dit lidmaatschap is het niet mogelijk om standaard deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

Inschrijfformulieren
Beide inschrijfformulieren zijn te downloaden via downloads.

Doneer nu!