ANBI Status

IRB Lifesaving Netherlands
stelt zich ten doel het redden van drenkelingen te bevorderen, het bevorderen van de zwem- en vaarkunst met in het bijzonder het zwemmend en varend redden, het kunnen deelnemen aan de Inflatable Rescue Boat competitie, en alle daartoe benodigde activiteiten, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Naam: Inflatable Rescue Boat Lifesaving Netherlands
Fiscaal nummer: 8576 01 490

Contactgegevens
Website: www.irblifesaving.nl
E-mail: info@irblifesaving.nl
Telefoon: +31 (06) - 27897139
Adres: de Akker 76, 2743 DP Waddinxveen

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Jeffrey van der Putten
Secretaris: Frank van der Wijst
Penningmeester: Nathalie van Hillo

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging.

Documenten
Het beleidsplan, bestaande uit het meerjarenplan en het jaarplan, het jaarverslag en de jaarrekening zijn te downloaden via downloads.

Doneer nu!